2024

Educació per a la Justícia Global

-> Resolució Ajuntament de Castelldefels 2024

 

 2023 

Acollida i formació

-> Concessió subvenció àrea d’igualtat i sostenibilitat social de la Diputació de Barcelona 2023

-> Concessió subvenció Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 2023

-> Concessió subvenció Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya 2023  

-> Concessió subvenció Ajuntament de l’Hospitalet 2023

Punt Òmnia Fundació Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2023

Educació per a la Justícia Global

-> Resolució ACCD 2023-2024

-> Resolució Ajuntament de Tarragona 2023

-> Resolució Ajuntament de l’Hospitalet 2023

-> Concessió DIBA de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 2023

-> Resolució Ajuntament de Castelldefels 2023

2022

Acollida i Formació

-> Concessió subvenció Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social DIBA 2022

-> Resolució Drets Socials Ajuntament de l’Hospitalet 2022

-> Resolució COSPE Drets Socials 2022

-> Resolució COSPE Departament d’Igualtat i Feminismes 2022

-> Conveni de col·laboració entre Fundació Akwaba i la Fundació Bancària ”La Caixa” 2022

Punt Òmnia Fundació Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2022

Educació per a la Justícia Global

-> Resolució Ajuntament de Barcelona 2022

-> Resolució Ajuntament de Tarragona 2022

-> Resolució ACCD 2022

-> Resolució Ajuntament de l’Hospitalet 2022

-> Resolució DIBA 2022 projecte Fem Eco

-> Concessió DIBA de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 2022 

-> Resolució Ajuntament de Castelldefels 2022

2021

Acollida i Formació

-> Concessió subvencions àrea Igualtat DIBA 2021

-> Resolució Ajuntament l’Hospitalet Drets Socials 2021

-> Resolució convocatòria La Caixa 2021

-> Resolució COSPE Drets Socials 2021

-> Resolució Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2021

-> Conveni de col·laboració entre Fundació Akwaba i la Fundació Bancària ”La Caixa” 2021

Punt Òmnia Fundació Akwaba

 -> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2021

Educació per a la Justícia Global

-> Resolució Ajuntament de Barcelona 2021

-> Notificació l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social “Sensibilització en convivència i diversitat: 36
activitats” DIBA 202  

-> Resolució Ajuntament de l’Hospitalet 2021

-> Resolució Ajuntament de Tarragona 2021

-> Resolució DIBA 2022

-> Resolució Ajuntament de Castelldefels 2021

2020

Acollida i Formació

-> Conveni de col·laboració entre Fundació Akwaba i la Fundació Bancària ”La Caixa”

-> Conveni de col·laboració entre Fundació Akwaba i la Fundació Bancària “La Caixa”

Punt Òmnia Fundació Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2020

Educació per a la Justícia Global

 -> Resolució Ajuntament de Castelldefels 2020

-> Notificació concessió Sensibilització Diputació de Barcelona