Organigrama

A

L’òrgan de Govern de la Fundació Akwaba és el patronat.
Cap membre del patronat rep remuneració pel seu càrrec. 

Destaquem

Logo de  Talleritza't