MISSIÓ

Promoure la participació i la coresponsabilitat per a generar una societat més justa mitjançant  la formació i l’atenció a les persones més vulnerables.

 

A la Fundació Akwaba:

  • Fem de la formació el mitjà per aconseguir la igualtat d’oportunitats i l’equitat.
  • Potenciem processos de creixement personal, d’adquisició d’autonomia i de responsabilitat.
  • Afavorim la participació i col·laboració entre les parts, com a actitud activa que es concreta en un projecte social.
  • Promovem la igualtat de drets i deures de totes les persones sense cap tipus de discriminació.
  • Enfortim les capacitats de les persones i contribuïm a la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la justícia social.

Som una organització sense afany de lucre i actuem amb l’objectiu de promoure la participació i la coresponsabilitat social. Tenim com a principi inspirador la visió d’una societat més justa, sense exclusions ni desigualtats.

Des de 1992 duem a terme programes formatius, accions d’acollida, tasques d’orientació sociolaboral i campanyes de sensibilització.

.

VALORS

Solidaritat   Diversitat   Coresponsabilitat   Equitat de gènere   Pensament crític