Àrea d’acollida i formació

CONNECTANT: PROCESSOS D’APRENENTATGES, PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT DE XARXES.

Ajudem les persones nouvingudes a integrar-se a la nostra societat. Creiem que la capacitació i l’adquisició d’eines li permetran participar de manera activa en el seu entorn, barri o ciutat amb igualtat d’oportunitats, drets i deures. Les persones més formades són més capaces i, per tant, menys vulnerables.

Com ho fem?

Atenem, informem i orienten. Oferim cursos de formació, assessorament legal i orientació laboral. Promovem processos de creixement personal basats en l’autonomia i la responsabilitat. Fomentem les trobades, el diàleg, la transmissió del coneixement i la participació ciutadana.

Per a què ho fem?

Per millorar les condicions de vida de les persones nouvingudes i afavorir una societat intercultural sense discriminacions de cap tipus.

A

A

Activitats

5

Servei d’acollida

Atenció, orientació i assessorament a persones migrades que es troben en situació de vulnerabilitat. Acompanyem processos personals d’apoderament, adquisició i millora d’habilitats tot potenciant la seva autonomia des del respecte a les pròpies identitats a través de l’acollida i la atenció social.

5

Tallers d’habilitats socials

Es dirigeixen sobretot a dones i s’hi treballen habilitats comunicatives per afrontar millor les situacions quotidianes: assertivitat, autoestima, presa de decisions, empatia, escolta activa, comunicació no verbal, etc.

5

Celebració de festes i tradicions

Creem espais d’intercanvi per conèixer millor les cultures de les persones nouvingudes i donar a conèixer les nostres.

5

Sortides i visites culturals

Visitem biblioteques, museus, parcs, fires, organismes oficials, etc. per conèixer millor l’espai públic i les entitats culturals.

5

Vincles per a la inclusió: acompanyament a joves, dones i famílies en situació de vulnerabilitat / Dispositiu integral: suport i capacitació per a la inclusió sociolaboral.

 

5

Servei jurídic

El Servei jurídic de la Fundació Akwaba ofereix un espai d’atenció i d’acompanyament en l’àmbit d’estrangeria i migracions.

A més de l’atenció individualitzada organitzem sessions informatives obertes a tota la ciutadania interessada en aquests temes.

Entre d’altres accions realitzem:

1.- Sol·licituds Arrelament social, laboral, familiar. Per a aquelles persones que tingui denúncia per violència amb resolució o ordre d’allunyament es pot demanar l’arrelament social.

2.- Sol·licitud Autorització de Targeta de Residència de familiar de Ciutadà de la UE.

3.- Sol·licitud Modificació de la Targeta de residència per circumstàncies Excepcionals a Residència i treball.

Funciona amb cita prèvia.

5

Preparació per a l’examen de nacionalitat

Preparem l’examen amb exemples reals i els manuals d’estudi oficials. Informem dels continguts i condicions. Ajudem a fer la inscripció telemàtica.

5

Coneixement de l’entorn

Funcionament de la societat catalana. Coneixement de l’entorn. Informació sobre les institucions i els sistemes catalans; els recursos i serveis que ofereix la ciutat tant a l’àmbit públic com privat i l’accés als mateixos.

5

Cursos de castellà i alfabetització

Amb una metodologia pràctica i vivencial proporcionem eines lingüístiques i instrumentals per a una millor comunicació i autonomia. 

5

Cursos laborals

Formació específica per a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, en els sectors d’atenció al client, cambrera de pisos, i neteja de grans superfícies. Aquesls cursos tenen una part teòrica i una part práctica en empreses. Les persones participants obtenen una qualificació profesional i aprenen un ofici en un context productiu real. Aquesls cursos estan subvencionats per el Programa de Reincorporació al Treball de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

5

Orientació Laboral

Des d’aquest servei, es fa orientació laboral i es realitzen itineraris personalizats. L’objectiu és el d’avaforir la inserció al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat així com incrementar les seves capacitats tot afavorint un procés d’apoderament a partir de les pròpies habilitats personals mitjançant l’orientació i la formació.

Funciona amb cita prèvia.

Horaris

Informació i secretaria

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13:30h
Tardes: de dilluns, dimarts i dijous de 16.30 a 19h 

Correu sol·licitud cita prèvia: secretaria@fundacioakwaba.cat

Telèfon: 934407696

 

Sóc mestra, vaig ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i ara estic col·laborant amb el projecte d’Akwaba ensenyant llengua castellana a un grup de dones bastant nombrós.

Ha estat molt interessant posar en comú totes les vivències d’aquestes noies perquè han descobert que poder estar juntes i parlar de les seves problemàtiques és summament important.

Deixar el país on han viscut no és gens fàcil i han de passar un període d’adaptació i de dol pel que han deixat. Una bona acollida és una manera d’ajudar-les.

Carme Sala

Voluntària

Yo he venido aquí en busca de trabajo, pero es muy importante conocer el idioma. Confío mucho en la Fundación Akwaba, pues me enseñan a hablar español y me ayudan a encontrar soluciones a mis problemas.

Gurmael Singh

Alumne

Destaquem

Destacamos

Highlights

Logo de  Talleritza't