Àrea d’acollida i formació

PER UNA SOCIETAT INTERCULTURAL I ANTIRACISTA, LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES I AMB IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Acompanyem a les persones en el seu procés cap a la inclusió sociolaboral. Volem contribuir al desenvolupament a la societat d’acollida a partir de l’enfortiment de les seves capacitats com a subjectes protagonistes dels seus processos vitals, des de la corresponsabilitat i la participació. Treballem per assolir una societat amb equitat de gènere efectiva i sense discriminacions, per la igualtat de drets i d’oportunitats i per a la construcció d’una ciutadania cohesionada en la qual tothom pugui exercir una ciutadania plena.  

Com ho fem?

A través d’accions d’acollida, de coneixement de la societat catalana i de la inserció sociolaboral promovem processos de creixement personal basats en l’autonomia i la responsabilitat. Fomentem la participació ciutadana i afavorim espais de trobada i diàleg intercultural.

Per a què ho fem?

Per millorar les condicions de vida de les persones nouvingudes i afavorir una societat intercultural sense discriminacions de cap tipus.

Horaris

Informació i secretaria

Matins: dilluns a divendres de 9 a 13:30h
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 19:30h 

Correu sol·licitud cita prèvia: secretaria@fundacioakwaba.cat

Telèfon: 934407696

 

Activitats

5

Servei d’acollida

Atenció, orientació i assessorament a persones migrades que es troben en situació de vulnerabilitat. Acompanyem processos personals d’apoderament, adquisició i millora d’habilitats tot potenciant la seva autonomia des del respecte a les pròpies identitats a través de l’acollida i l’atenció social.

5

Activitats de prevenció de la violència de gènere

Atenció social i orientació a dones víctimes o en risc de patir violències masclistes, informació sobre recursos existents al territori en relació a la violència masclista i altres accions per l’apoderament de la dona i el foment de la seva participació a la comunitat.

5

Sortides i visites culturals

Visitem biblioteques, museus, parcs, fires, organismes oficials, etc. per conèixer millor l’espai públic i les entitats culturals.

5

Suport i orientació en el procés d'acollida: eines per a la igualtat d'oportunitats

 

5

Servei jurídic en matèria d'estrangeria

  • Assessorament jurídic a persones migrades extracomunitàries residents a Catalunya. Acompanyem en la realització i seguiment de tràmits i recursos administratius.
  • Assessorament jurídic en Protecció Internacional. El servei presta una atenció individualitzada en tràmits relatius a asil i refugi.
  • Sessions informatives: a més de l’atenció individualitzada des del Servei Jurídic organitzem xerrades obertes a tota la ciutadania interessada en aquests temes.
5

Curs mòdul B: coneixements laborals (15h)

Coneixements bàsics per fer possible la plena efectivitat dels drets i deures laborals per a l’accés al món laboral i dels serveis ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i altres serveis ocupacionals del territori.

5

Curs mòdul C: coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (15h)

Funcionament de la societat catalana. Coneixement de l’entorn. Informació sobre les institutcions i els sistemes catalans; els recursos i serveis que ofereix la ciutat tant a l’àmbit públic com privat i l’accés als mateixos.

5

Cursos de català, castellà i alfabetització

Aprenentatge lingüístic  basat en una metodologia pràctica i vivencial. Proporcionem eines lingüístiques i instrumentals per a una millor comunicació i autonomia personal i per conèixer aspectes de la vida cultural de Catalunya.

5

Servei d'orientació Laboral

Itineraris personalitzats i acompanyament a les persones que han arribat recentment a la ciutat o aquelles que  necessitin  reincorporar-se al mercat laboral. Incrementem  les seves capacitats  i promovem  un procés d’apoderament a partir de les pròpies habilitats personals i potencialitats. Des del servei s’organitza formació específica en els sectors d’atenció al client, cambrera de pisos, i neteja de grans superfícies.

Podeu accedir al canal de Telegram del Club de Feina d’Akwaba: https://t.me/CFAkwaba

5

Preparació per a l’examen de nacionalitat

Preparem l’examen amb exemples reals i els manuals d’estudi oficials. Informem dels continguts i condicions. Ajudem a fer la inscripció telemàtica.

Projectes

Destaquem

Logo de  Talleritza't