Àrea d’acollida i formació

CONNECTANT: PROCESSOS D’APRENENTATGES, PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT DE XARXES.

Ajudem les persones nouvingudes a integrar-se a la nostra societat. Creiem que la capacitació i l’adquisició d’eines li permetran participar de manera activa en el seu entorn, barri o ciutat amb igualtat d’oportunitats, drets i deures. Les persones més formades són més capaces i, per tant, menys vulnerables.

Com ho fem?

Atenem, informem i orienten. Oferim cursos de formació, assessorament legal i orientació laboral. Promovem processos de creixement personal basats en l’autonomia i la responsabilitat. Fomentem les trobades, el diàleg, la transmissió del coneixement i la participació ciutadana.

Per a què ho fem?

Per millorar les condicions de vida de les persones nouvingudes i afavorir una societat intercultural sense discriminacions de cap tipus.

A

A

Activitats

5

Servei d’acollida

Atenció i orientació individualitzada en aspectes la vida personal, social i laboral. Acompanyem les persones especialment vulnerables als serveis i equipaments de la ciutat.

5

Tallers d’habilitats socials

Es dirigeixen sobretot a dones i s’hi treballen habilitats comunicatives per afrontar millor les situacions quotidianes: assertivitat, autoestima, presa de decisions, empatia, escolta activa, comunicació no verbal, etc.

5

Reforç escolar

Activitat adreçada a nens i nenes de primària per reforçar la lectoescriptura en català i ajudar-los a fer els deures de l’escola.

5

Celebració de festes i tradicions

Creem espais d’intercanvi per conèixer millor les cultures de les persones nouvingudes i donar a conèixer les nostres.

5

Sortides i visites culturals

Visitem biblioteques, museus, parcs, fires, organismes oficials, etc. per conèixer millor l’espai públic i les entitats culturals.

5

Juntes avancem: projecte de suport integral socioeducatiu per a families, menors i joves

 

Preparació per a l’examen de nacionalitat

Preparem l’examen amb exemples reals i els manuals d’estudi oficials. Informem dels continguts i condicions. Ajudem a fer la inscripció telemàtica.

5

Coneixement de l’entorn

Informació pràctica sobre els recursos i serveis que ofereixen la ciutat i les institucions públiques.

5

Cursos de castellà i alfabetització

Amb una metodologia pràctica i vivencial proporcionem eines lingüístiques i instrumentals per a una millor comunicació i més autonomia.

5

Cursos laborals

Formació específica per a la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, en els sectors d’atenció al client, cambrera de pisos, i neteja de grans superfícies. Aquesls cursos tenen una part teòrica i una part práctica en empreses. Les persones participants obtenen una qualificació profesional i aprenen un ofici en un context productiu real. Aquesls cursos estan subvencionats per el Programa de Reincorporació al Treball de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

 

5

Orientació Laboral

Des d’aquest servei, s’ha fet orientació laboral i itineraris personalizat. L’objectiu ha estat el de millorar l’empleabilitat, de les persones que han assistit al servei per això i en coordinació amb el Punt Omnia de la Fundació, hem organitzat activitats i tallers diversos com: alfabetizació informática, recursos i canals en la recerca de feina, elaboració de currículum vitae, recerca activa de feina per internet la durada d’aquest tallers ha estat trimestral.

Horaris

Informació i secretaria

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13h
Tardes: de dilluns a dijous de 16.30 a 19h

 

Sóc mestra, vaig ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i ara estic col·laborant amb el projecte d’Akwaba ensenyant llengua castellana a un grup de dones bastant nombrós.

Ha estat molt interessant posar en comú totes les vivències d’aquestes noies perquè han descobert que poder estar juntes i parlar de les seves problemàtiques és summament important.

Deixar el país on han viscut no és gens fàcil i han de passar un període d’adaptació i de dol pel que han deixat. Una bona acollida és una manera d’ajudar-les.

Carme Sala

Voluntària

Yo he venido aquí en busca de trabajo, pero es muy importante conocer el idioma. Confío mucho en la Fundación Akwaba, pues me enseñan a hablar español y me ayudan a encontrar soluciones a mis problemas.

Gurmael Singh

Alumne

Destaquem

Logo de  Talleritza't