CONVENIOS COLECTIVOS

-> Convenio colectivo de trabajo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo para los años 2013-2018

 

CONTRATOS, CONCURSOS, LICITACIONES Y SUBVENCIONES

2020

Acogida y Formación

-> Conveni de col·laboració entre Fundació Akwaba i la Fundació Bancària ”La Caixa”

Educación para la Justicia Global

 -> Contracte 52 tallers d’educació per la justícia global en diferents centres escolars de Castelldefels de gener a abril de 2020

-> Notificació concessió Sensibilització Diputació de Barcelona

Punt Òmnia Fundación Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2020

2021

Acogida y Formación

-> Concessió subvencions àrea Igualtat DIBA 2021

-> Resolució Ajuntament l’Hospitalet Drets Socials 2021

-> Resolució convocatòria La Caixa 2021

-> Resolució COSPE Drets Socials 2021

-> Resolució Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2021

Punt Òmnia Fundación Akwaba

 -> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2021

Educación para la Justicia Global

-> Resolució Ajuntament de Barcelona 2021

-> Notificació l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social “Sensibilització en convivència i diversitat: 36
activitats” DIBA 202  

-> Resolució Ajuntament de l’Hospitalet 2021

-> Resolució Ajuntament de Tarragona 2021

 

2022

Acogida y Formación

-> Concessió subvenció Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social DIBA 2022

-> Resolució Drets Socials Ajuntament de l’Hospitalet 2022

-> Resolució COSPE Drets Socials 2022

-> Resolució COSPE Departament d’Igualtat i Feminismes 2022

Punt Òmnia Fundación Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2022

Educación para la Justicia Global

-> Resolució Ajuntament de Barcelona 2022

-> Resolució Ajuntament de Tarragona 2022

-> Resolució ACCD 2022

-> Resolució Ajuntament de l’Hospitalet 2022

-> Resolució DIBA 2022

2023

Punt Òmnia Fundación Akwaba

-> Pròrroga del servei per a la implementació del programa Òmnia per a l’any 2022