El Punt Òmnia neix l’any 1999 amb la voluntat d’incidir en la bretxa digital afavorint l’accés de les TIC a les persones que presenten més dificultats, però sense excloure al conjunt de la població.

És un espai amb maquinari i programari lliure d’utilització pública i comunitària, on les tecnologies s’utilitzen com a eina d’inclusió, participació i convivència.

El Punt Òmnia es fonamenta en una metodologia pedagògica que fomenta l’aprenentatge col·laboratiu i inclou espais de relació entre l’alumnat. A l’hora esdevé un lloc de socialització i inclusió social, desenvolupat des d’una perspectiva comunitària, intercultural i en equitat de gènere.