Conscients de la situació sanitària i de les mesures disposades per la Generalitat de Catalunya, des de l’àrea de Acollida i Formació de la Fundació Akwaba hem adaptat els nostres serveis per a continuar atenent les persones  usuàries.

A nivell de formació, estem realitzant les nostres classes de castellà en un nou format a partir de tutories personalitzades. Gràcies al nostre equip de voluntariat, hem pogut organitzar parelles d’ alumnes que es reuneixen amb el professorat per aprofundir en el coneixement de la llengua a la vegada que  potenciar la seva autonomia amb les tasques que s’envien per a fer a casa.

D’altra banda, identifiquem l’atenció dels nostres serveis en quant a la realització de tràmits on-line. Alguns exemples són la demanda  de  l’ingrés mínim vital, l’ajut al  lloguer, la sol·licitud de cites prèvies o la renovació del Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació. L’objectiu és retallar la bretxa digital entre les persones que es troben en situació més desfavorable.

Aquesta adaptació de les nostres activitats ens permet continuar ajudant a les persones que s’apropen cercant eines per a poder comunicar-se amb el nou entorn, i també a les persones que, donada la situació de vulnerabilitat social i econòmica agreujada per la Covid-19, necessiten fer tràmits diversos. De aquesta manera, volem evitar que ningú es quedi enrere.