#desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per a una ciutadania global és una campanya educativa impulsada per la Fundació Akwaba que té per finalitat generar una ciutadania activa respecte a la defensa dels drets humans i el desenvolupament humà i sostenible.

Les estratègies se centren en accions formatives teòriques i pràctiques adreçades a infants i joves de centres d’educació formal i no formal de distintes localitats catalanes i es plantegen en dues fases.

  • La descoberta de la les desigualtats a través de la participació i la fotografia: es pren consciència de les desigualtats locals i globals i s’intenta, a través de la investigació, acció i participació (IAP) i la sensibilització ciutadana, difondre l’aprenentatge adquirit.
  • L’acció transformadora: es dóna resposta a una desigualtat existent en el seu entorn, bé participant en accions d’aprenentatge i servei (ApS) o bé presentant propostes de millora a les autoritats locals.

Des del curs 2014-2015 s’ha dut a terme de forma integral a 11 centres educatius de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, amb infants des de cinquè de primària fins a tercer d’ESO, integrant-ho en el currículum educatiu i adaptant-ho a les necessitats de cada centre. És un projecte replicable i que genera aprenentatge i transformació individual i de l’entorn.

Bloc de la campanya: https://desfemlesdesigualtats.wordpress.com/