La Fundació Akwaba continua promovent  la formació com una manera de reduir la vulnerabilitat social. Per això, hem iniciat uns itineraris formatius  d’Atenció Sociosanitària, en els quals es capacitaran a 40 persones migrades per a treballar en el món de les cures.

El programa, subvencionat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, té com a finalitat millorar l’ocupabilitat de persones en situació administrativa irregular o en risc d’irregularitat sobrevinguda.

La formació compta amb pràctiques no laborals i amb els mòduls d’Aprenentatge de  català, Coneixements laborals,  Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, Igualtat home-dona i prevenció de la violència masclista.

Aquest mòduls  donen  lloc a informes d’estrangeria útils per a la regularització administrativa. Els itineraris compten també amb un acompanyament per afavorir la seva inserció laboral.