Inserció social

  • Anem per feina; recerca de feina per Internet
  • Aprendre a fer el teu currículum
  • Acompanyament a l’elaboració del currículum