Cursos d’informàtica bàsica

Introduir l’alumnat en les eines bàsiques de la informàtica i d’Internet.

  • Pas a pas: informàtica bàsica, nivell I – nivell II
  • Xarxes socials, iniciació al Facebook
  • Imatges digitals; retoc d’imatges
  • Internet: navegadors, adreça electrònica, eines bàsiques d’Internet
  • WordPress: apropament a l’elaboració d’un bloc
  • Iniciació a l’anglès: apropament a la llengua anglesa d’una manera lúdica i d’ús quotidià
  • Aula lliure: espai obert per fer servir els ordinadors lliurement