La Fundació Akwaba arrenca una nova campanya d’educació per la justícia global amb de títol Com vivim? Convivint: per una escola i un món sostenible i de pau. L’objectiu és formar una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi social i econòmic, integrant la perspectiva d’EGBDH (Enfocament de Gènere Basat en Drets Humans) i que generi propostes de transformació al centre educatiu, en els seus projectes de convivència, en l’entorn local i global.

Es tracta d’una campanya de dues fases de durada:

– PRIMERA FASE: Formació, investigació i sensibilització a la comunitat educativa.
– SEGONA FASE: Aplicabilitat de les propostes generades als centres educatius i es fomentaran accions de sostenibilitat i cultura de pau en espais públics del barri i al món.

La campanya es troba dirigida a l’alumnat, professorat i la comunitat educativa en general. A través de la participació i les dinàmiques que tenen cura de les emocions es fomentarà la convivència al centre educatiu. Els eixos de l’educació per la justícia global que es treballen són: Cultura de pau i Sostenibilitat econòmica i social. (veieu els 6 eixos temàtics a: http://competenciasyepd.edualter.org/ca#section-3)

A continuació mostrem la imatge de Com vivim? Convivint:

Moltes gràcies!