Des de la Fundació Akwaba, us presentem el marc conceptual de la 2a fase del projecte Fem Eco: connectem el gènere i el medi ambient a l’escola i al món, recollit en el document «Marc conceptual i recomanacions» i creat l’any 2021 per l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

L’ODG és un observatori d’investigació que elabora anàlisis crítiques de processos complexos o estructurals, per mostrar els impactes i riscs visibles (i no visibles) del sistema polític i econòmic, produint eines que faciliten la interpretació del context actual. Tenen la voluntat de fer incidència política i denúncia dels actors polítics i econòmics que identifiquen com a responsables. També, és una plataforma oberta a la participació, el debat i a l’acció, que promou la creació de xarxes i espais de construcció d’alternatives.

En aquest marc conceptual recollim una síntesi de la visió dels ecofeminismes per comprendre i donar resposta als reptes actuals i es descriuen alternatives des de la perspectiva de drets per construir les transicions ecosocials. Tanmateix, es presenten recomanacions pedagògiques per fer un apropament a aquests temes tan complexos i poder treballar-los en profunditat amb l’alumnat i el professorat a través dels mòduls formatius proposats.

Recordeu que podeu trobar el marc conceptual a l’apartat de «Materials educatius» d’aquest mateix web o en aquest enllaç.