Malgrat que el 2020 va ser un any complicat per a tothom, l’Àrea d’Acollida i Formació de la Fundació Akwaba ha pogut atendre, de manera presencial, aproximadament 700 persones brindant informació, assistència per a fer tràmits en línia, ajuda per trobar feina, cursos d’aprenentatge lingüístic, d’inserció laboral, de preparació per a la nacionalitat espanyola i  suport en temes de estrangeria a través dels nostres serveis d’Acollida, Laboral i Jurídic.

El tancament o la limitada atenció presencial de les oficines governamentals, ha incrementat considerablement la demanda de tràmits online. Al mateix temps, les desigualtats socials i econòmiques que pateixen moltes llars i persones fa molt complicat que tinguin accés a la internet o que puguin fer classes a través d’aparells electrònics.

Per aquests motius, des de maig del 2020 (quan vam tornar a fer treball presencial) hem ajudat a les nostres persones usuàries a fer tràmits com l’ingrés mínim vital, l’ajut al lloguer, la sol·licitud de cites prèvies o la renovació del Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació.

El Servei Laboral ha orientat en la cerca de feina, l’elaboració del currículum i la inscripció a borses de treball. I, el nostre Servei Jurídic, ha atès consultes sobre arrelament social, renovació de residència, reagrupació familiar, sol·licitud de la nacionalitat espanyola, entre altres.

D’altra banda, els nostres cursos d’inserció laboral, d’aprenentatge lingüístic i de preparació per a la nacionalitat espanyola es van reprendre tenint en compte totes les mesures de prevenció de la COVID-19 com un baix aforament, la distància de seguretat, l’ús de gel hidroalcohòlic i mascareta, la ventilació constant.

Fins i tot, en moments en què la situació sanitària va empitjorar, vam adaptar les nostres classes a tutories personalitzades de 30 minuts, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la llengua a la vegada que  potenciar la autonomia de l’alumnat amb les tasques a casa.

Amb la arribada del nou any, esperem continuar ajudant i donant respostes que  disminueixin desigualtats i que ens condueixin a un millorar les condicions de vida de les persones.