Aquest projecte pretén abordar aquells elements que poden provocar situacions d’exclusió social i per tant posar en perill la cohesió social i la convivència ciutadana.

Per tal d’evitar aquestes situacions treballem de manera integral amb  el conjunt de dificultats que pateix un individu en l’eix econòmic i social. En aquest sentit, la participació ciutadana, la informació sobre el seu nou entorn i el coneixement de les llengües i la cultura de la societat d’acollida  esdevenen eines imprescindibles per a la consecució d’una societat intercultural basada en el respecte a les pròpies identitats.