Educadors i educadores! Us presentem la segona guia pedagògica del projecte #desfemlesdesigualtats: aprenentatge creatiu per una ciutadania global.

Des de la Fundació Akwaba ens complau presentar-vos un material de suport als educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, per tal d’incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació transformadora en la seva programació.

A la segona guia de #desfemlesdesigualtats, es treballa l’acció transformadora d’una desigualtat social des de l’enfocament dels drets humans i a través de la participació i la reflexió. Mitjançant la metodologia d’aprenentatge servei, es fomenta que l’alumnat trobi canals i reforci actituds per tal de detectar i transformar situacions injustes de desigualtat. En el primer mòdul d’aquesta guia, es proposa la tria d’una desigualtat concreta a desfer, entre les múltiples descobertes durant la primera fase de #desfemlesdesigualtats. Així, es presenten exemples trobats sobre l’alimentació, el consum, l’espai públic, l’habitatge i els drets intergeneracionals, sempre des d’una perspectiva àmplia.

Aquesta guia consta de 7 mòduls formatius que són la continuació de la primera fase del projecte. Es divideix en dos grans apartats, en color blau es troben les formacions adaptades per primària i en taronja per secundària. Tot el contingut i les propostes d’activitats es poden adaptar a les necessitats i interessos del grup-classe.

Cliqueu la següent imatge per descarregar-ne la versió en pdf.

akwaba_guia_2016