Àrea d’acollida i formació

Ajudem les persones nouvingudes a integrar-se a la nostra societat. Creiem que la capacitació i l’adquisició d’eines li permetran participar de manera activa en el seu entorn, barri o ciutat amb igualtat d’oportunitats, drets i deures. Les persones més formades són més capaces i, per tant, menys vulnerables.

Com ho fem?

Atenem, informem i orienten. Oferim cursos de formació, assessorament legal i orientació laboral. Promovem processos de creixement personal basats en l’autonomia i la responsabilitat. Fomentem les trobades, el diàleg, la transmissió del coneixement i la participació ciutadana.

Per a què ho fem?

Per millorar les condicions de vida de les persones nouvingudes i afavorir una societat intercultural sense discriminacions de cap tipus.

5

Servei d’acollida

Atenció i orientació individualitzada en aspectes la vida personal, social i laboral. Acompanyem les persones especialment vulnerables als serveis i equipaments de la ciutat.

5

Tallers d’habilitats socials

Es dirigeixen sobretot a dones i s’hi treballen habilitats comunicatives per afrontar millor les situacions quotidianes: assertivitat, autoestima, presa de decisions, empatia, escolta activa, comunicació no verbal, etc.

5

Curs de cambrera de pisos

Formació específica per a la inserció laboral de dones en la neteja de grans superfícies i l’hostaleria. Els permet d’obtenir una qualificació professional i d’aprendre l’ofici en un context productiu real, ja que inclou pràctiques.

5

Reforç escolar

Activitat adreçada a nens i nenes de primària per reforçar la lectoescriptura en català i ajudar-los a fer els deures de l’escola.

5

Celebració de festes i tradicions

Creem espais d’intercanvi per conèixer millor les cultures de les persones nouvingudes i donar a conèixer les nostres.

5

Sortides i visites culturals

Visitem biblioteques, museus, parcs, fires, organismes oficials, etc. per conèixer millor l’espai públic i les entitats culturals.

5

Juntes avancem: projecte de suport integral socioeducatiu per a families, menors i joves

 

Preparació per a l’examen de nacionalitat

Preparem l’examen amb exemples reals i els manuals d’estudi oficials. Informem dels continguts i condicions. Ajudem a fer la inscripció telemàtica.

5

Orientació laboral i jurídica

Assessorament professional i individualitzat en temes com estrangeria, contractes laborals, reagrupament familiar, etc.

5

Coneixement de l’entorn

Informació pràctica sobre els recursos i serveis que ofereixen la ciutat i les institucions públiques.

5

Cursos català, castellà i alfabetització

Amb una metodologia pràctica i vivencial proporcionem eines lingüístiques i instrumentals per a una millor comunicació i més autonomia.

5

Cursos d’anglès

Nivells inicials orientats a la incorporació laboral.

5

Cursos de preparació laboral

A més de classes d’iniciació a l’anglès, fem cursos per impartir nocions generals sobre sectors laborals més favorables, com ara el tèxtil, la neteja i l’atenció a les persones.

Horaris

  • Servei d’acollida: atenció diària, els matins de 9 a 13h i les tardes de 16 a 19h
  • Orientació laboral i jurídica: contacta amb nosaltres per demanar cita prèvia
  • Preparació per a les proves de nacionalitat: divendres de 18.30 a 20h i dissabtes de 11.30 a 14.30h
  • Reforç escolar: dijous i divendres de 17.15 a 18.30h.
  • Curs de cambrera de pisos: matins de 11 a 13h.
  • Altres cursos: consulta els horaris de matí, tarda o nit

Sóc mestra, vaig ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i ara estic col·laborant amb el projecte d’Akwaba ensenyant llengua castellana a un grup de dones bastant nombrós.

Ha estat molt interessant posar en comú totes les vivències d’aquestes noies perquè han descobert que poder estar juntes i parlar de les seves problemàtiques és summament important.

Deixar el país on han viscut no és gens fàcil i han de passar un període d’adaptació i de dol pel que han deixat. Una bona acollida és una manera d’ajudar-les.

Carme Sala

Voluntària

Yo he venido aquí en busca de trabajo, pero es muy importante conocer el idioma. Confío mucho en la Fundación Akwaba, pues me enseñan a hablar español y me ayudan a encontrar soluciones a mis problemas.

Gurmael Singh

Alumne

Destaquem

Logo de  Talleritza't